SA Vene Teater kuulutab välja konkursi teatrietenduste sünkroontõlgi ametikohale

Sünkroontõlgi ametikohustuste hulka kuulub:

Kandideerimise eelduseks on:

Ametikohale kandideerijal palume esitada:

Vene Teater pakub:

Tähtajad:

Täiendav info teatri personalijuht: Žanna Paulus;

tel.: +372 6114 908; e-mail: info@veneteater.ee