VENE TEATER Kuulutab välja uue kunstiprojekti

VENE TEATER

Kuulutab välja uue kunstiprojekti väikese lava (black box) baasil kõigile Euroopa kutselistele lavastajatele

OLD FUTURE THEATRE (O.F.T.)

·0 Projekti eesmärk Ühendada jõupingutused kaasaegse teatri arenguteede otsinguil, et üksikasjalikult ja pidevalt analüüsida lavastajamõtte dünaamilisi tendentse XXI sajandi Euroopa teatris ·1 Projekti idee Välistades lavastuste kriitika, jätta endale õigus „ümarlauas“ analüüsida ja professionaalselt arutada kaasaegse teatri kui tegelikkuse metafoorilise mõtestamise institutsiooni vaba arengu kõikide tendentside üle. ·2 Projekti osalised Projekti osalisteks ja kaasautoriteks võivad olla kutselised lavastajad, kes on teinud vähemalt ühe lavastuse kutselises teatris. Vanusepiiranguid ei ole. Projektis osalevad ka Vene Teatri näitlejad. ·3 Projekti tingimused Projekti teostamiseks kasutatakse Vene Teatri kunstilist ja tehnilist baasi, väikest lava (black box), mis on varustatud valgus-, heli- ja videotehnikaga. Vaatesaal on mobiilne ja mahutab 40-70 vaatajat. Lavastuse dekoratsioonid ja kostüümid valib lavastaja ise eranditult eelnevate aastate kavast maha võetud lavastuste valikust. Dekoratsioonide monteerimisaeg ei tohi ületada pooltteist tundi. Prooviprotsess kestab 1 kuu, kaasa arvatud lavastusperiood laval (5 päeva). Lavastaja koos teatri tehnilise esindajaga valib iseseisvalt dekoratsioonielemendid ja kostüümid. Kunstniku osalust ei ole ette nähtud. Teatri poolt juhib kogu lavastuse ettevalmistusprojekti lavastaja abi (teatri lavastusosakonna töötaja). Prooviprotsessi lõppedes kuulutatakse lavastus automaatselt repertuaari kuuluvaks ja selle staatus on sama, mis kõigil repertuaaris olevatel lavastustel. ·4 Finatstingimused lavastajale Honorar ei ületa 1000€ (üht tuhandet eurot), sõidukulud (üks kord sinna ja tagasi) ja teistes linnades elavatele inimestele majutus teatriühiselamus teatri kulul. ·5 Lavastuse eelarve Lisaks repertuaarist maha võetud lavastuste dekoratsioonidele ja kostüümidele antakse 500€ (viissada eurot) vajalike rekvisiitide, mida teatris ei ole, muretsemiseks. ·6 Projekti osaliste valik Iga projektis osaleda soovija saadab oma materjalid teatrisse projekti kuraatori nimele. Pärast kõigi taotluste läbivaatamist koostatakse projekti repertuaariplaan hooajaks ja saadetakse see igale osalejale projektis osalevate riikide teatriliitude kontoreisse. ·7 Taotluse esitamiseks vajalikud materjalid Iga osaleja peab saatma CV, tõendama professionaalset haridust, saatma viite oma lavastusele ja kirjelduse, millistes tingimustes see tehti. Mingeid soovitusi ega artikleid ei nõuta. Lavastaja esitab projekti kuraatorile ja juhile tutvumiseks näidendi teksti, mida ta lavastama hakkab. Teater jätab endale õigused lavastuse reklaamkuvandile (plakat, kavaleht, projekti koondbuklett). ·8 Hooaja lõpus kuulutatakse välja projektis osalevate lavastuste minifestival, kuhu kutsutakse projekti osalejariikide teatriteadlased (võimaluse korral ühiskondlike teatriorganisatsioonide kulul); festivali käigus analüüsitakse süvitsi projekti tulemusi; antakse välja buklett tähtsaimate Euroopa teatri tulevikku puudutavate mõtiskluste digest’idega. ·9 Kõik taotlused ja materjalid saata teatri kunstilise juhi abi Aleksandra Andrejuki nimele. ·10 Projekti kuraator – Aleksandra Andrejuk – aleksandra.andrejuk@veneteater.ee +37255569745 ·11 Projekti juht – lavastaja Igor Lõssov

Teatri direktor (juhatuse liige) Tõnu Lensment

Teatri kunstiline juht Igor Lõssov