Lavastuste juhtimine

Svetlana Šušina
Svetlana
Šušina
Trupijuht
Svetlana.Susina@veneteater.ee
Tatjana Kaur
Tatjana
Kaur
Inspitsient
Larissa Tšerkassova
Larissa
Tšerkassova
Inspitsient
Jekaterina Egorova
Jekaterina
Egorova
Inspitsient