Sihtasutus Vene Teater kuulutab välja konkursi, millega soovib leida teatrit juhtima asjatundliku ja pühendunud juhatuse liikme - teatri direktori

Teatri direktor tagab teatri põhikirjaliste eesmärkide täitmise ning vastutab igapäevase töökorralduse ja pikaajalise arengu ning teatri rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest.

Nõuded kandidaadile:

 • -  suurekoosseisulise kultuuriasutuse juhtimise pikaajaline (vähemalt 5 aastat) kogemus;

 • -  laialdased teadmised eesti kultuuriloost sh teatriloost;

 • -  eelarve ja aastaaruande iseseisva koostamise oskus;

 • -  väga hea eesti keele ja hea vene keele oskus;

 • -  hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

 • -  otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;

 • -  analüüsi- ja algatusvõime;

 • -  koostööle orienteeritud isikuomadused;

 • -  kultuuriväärtusliku kinnisvara haldamise ja arendamise kogemus;

  Kasuks tuleb:

 • -  varasem kokkupuude venekeelsete kultuurikollektiividega;

 • -  majanduslike ja loominguliste eesmärkide ühitamise varasem kogemus;

  Omalt poolt pakume:

 • -  mitmekülgset ja huvitavat tööd loomingulises kollektiivis;

 • -  eneseteostuse võimalust venekeelse teatrikunsti edendamisel;

 • -  toredaid kolleege ja töökohta otse Tallinna südalinnas;

  Kandidaadil palume esitada:

 • -  avaldus koos kinnitusega, et nõuded kandidaadile on täidetud;

 • -  elulookirjeldus (CV);

 • -  kirjatöö, milles on vastatud järgmistele küsimustele:

  o milline on kandidaadi varasem kokkupuude teatriga?
  o kui hästi tunneb kandidaat Vene Teatrit?
  o millised on kandidaadi eesmärgid Vene Teatri juhina eelseisvaks viieks aastaks?

  Kandideerimise dokumendid palume saata hiljemalt 16. detsembriks 2021 e-posti aadressile zanna.paulus@veneteater.ee märgusõnaga „direktor“. Tööle asumise aeg hiljemalt 1. veebruarist 2021