Konkurss kohvikupidaja-rentniku leidmiseks

Konkursi eesmärgiks on leida ettevõtja-koostööpartner, kes võtab alates 1. märtsist 2021 rendile SA Vene Teatri teatrimaja II korruse kohviku ja I korruse kaks müügiletti aadressil Vabaduse väljak 5, Tallinnas ja korraldab teatrikülastajate toitlustamist enne etendust, etenduse vaheajal ja võimalusel ka peale etendust ning teistelgi aegadel, kui teatrimajas toimuvad rahvarohked üritused. 

 1. Üldinfo

 

  1. Kohvikupidaja-rentniku (edaspidi Kohvikupidaja) kasutusse antakse teatri teise korruse kohvikuruum koos abiruumiga kokku üldpinnaga 99,4 m2, teatri väikese saali ees asuv ajutine müügilett ning publikule mõeldud lauad ja toolid ja teatri peeglisaalis asuv ajutine müügilett koos publikule mõeldud laudade ja toolidega (edaspidi koos Kohvikud).
  2. Suveperioodil, kui teater etendusi omas majas ei anna, on Kohvikud olnud suletud, aga uue kontseptsiooni järgi on Kohvikupidajal võimalus olla avatud ka suvekuudel. Võimalikud variandid on läbiräägitavad.
  3. Kohvikute peamisteks klientideks on: 
   1. pileti ostnud teatrikülastajad, keda võib majas olla korraga maksimaalselt kuni 600 ja see arv sõltub etenduste väljamüügist ning erineb kalendrikuu, nädalapäevade ja kellaaegade lõikes; 
   2. teatri töötajad praktiliselt kõigil nädalapäevadel; 
   3. ürituste korraldajad ehk toitlustajal on etendustest vabal ajal teatriga kooskõlastatult võimalus korraldada gruppide (konverentsid, esitlused, pulmad, tähtpäevad jne) toitlustamist. 
     
  4. Kohvikute kontseptsiooni olulisteks osadeks on: 
   1. menüü vastavus sihtgrupile ehk teatrikülastajate toitlustamisel on oluliseks tingimuseks kerged suupisted ja maiustused, mitmesugused karastavad joogid, alkohol ning kvaliteetne kohv ja tee;
   2. toitlustamist tuleb korraldada selliselt, et ei tekiks pikki järjekordi etenduste vaheaegadel;
   3. Kohvikute teeninduskultuur, kujundus ja pakutavad suupisted ei tohi olla silmatorkavas vastuolus teatrile omase atmosfääriga; 

 

 1. Konkursi tingimused

 

  1. Konkursil on lubatud osaleda isikutel, kes:
   1. on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, selle tasumise kohustuse täitmist kontrollitakse e-maksuameti vahendusel;
   2. on esitanud punktis 1.3 toodule vastava kontseptsiooni kirjalikult ja see sisaldab ka ülevaadet pakkuja eelnevast toitlustustegevusest, kirjeldust Kohvikute toimimise korraldamisest koos kavandatava menüüga ning täiendavaid selgitusi, mis võimaldavad hinnata toitlustaja sobivust;
   3. kinnitavad, et on nõus punktis 3 kirjeldatud rendilepingu oluliste tingimustega.

 

 1. Rendilepingu olulised tingimused

 

  1. Kohvikupidajaga sõlmitava rendilepingu tähtaeg on kuni 5 aastat, mida võib pikendada poolte kokkuleppel 5 aasta võrra.
  2. Rendi aastaringne käibemaksuta alghind on 800 eurot/kuus.
  3. Rendileandjal on õigus  kord aastas, reeglina septembrist, tõsta rendimäära Statistikaameti poolt avaldatava I kvartali tarbijahinnaindeksi muutuse võrra (https://www.stat.ee/thi-kalkulaator), teatades sellest Kohvikupidajale ette vähemalt 2 kuud.
  4. Lisaks rendile, kui selleks tekib vajadus, kannab Kohvikupidaja Kohvikute arendamisega (uus sisustus, reklaam, valguslahendused, mööbel jne) seotud kulud. Kohvikute poolt tarvitatava soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni, elektri, prügiveo ning koristamise eest tasub rendileandja.
  5. Kohvikupidaja kohustub kohviku kasutusse võtmiseks taotlema kõik vajalikud load ja kooskõlastused (sanitaar-, päästeameti-, kauplemisload jms).
  6. Renti Kohvikute kasutamise eest hakatakse tasuma lepingu sõlmimisel äritegevuse alustamisest, kuid mitte varem kui 01.03.2021. 
  7. Kohvikupidajal on õigus rendileandjaga kokkulepitud tingimustel kasutada teisi hoone ruume (publiku garderoob, galerii, kaminasaal jne).
    
 1. Konkursi korraldus
   
  1. Kohvikute ruumidega on võimalik tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 11.00 kuni 15.00, olles sellest päev varem saatnud teavituse aadressile info@veneteater.ee  
  2. Pakkumised palun esitada e-kirjana aadressile info@veneteater.ee hiljemalt 
   15. detsembriks 2020.
  3. Valituks osutunud pakkujaga sõlmitakse rendileping hiljemalt kuu jooksul peale eelmises punktis mainitud tähtaega.
  4. Lisainformatsioon ja kontakt: teatri haldusjuht Andres Nõlve ( telefon 5188263, 
   e-posti aadress andres.nolve@veneteater.ee).