Konkurss kohviku pidaja ja toitlustaja leidmiseks

Konkursi eesmärgiks on leida ettevõtja-koostööpartner, kes võtab alates 1. jaanuarist rendile Vene Teatri kohvikuruumid aadressil Vabaduse väljak 5, Tallinnas ja korraldab toitlustamist teatri külastajatele ning teatri töötajatele. Etenduste välisel ajal võib kohvik olla avatud ka linnarahvale.

1. Üldinfo

1.1. Kohviku kasutuses on ruumid pindalaga  226,5 ruutmeetrit, millest kohviku teenindussaali pindala on 131 ruutmeetrit ning ülejäänu on köök ja abipinnad. Kohviku siseruumides on orienteeruvalt 60 istekohta. Suveperioodil, kui teater etendusi omas majas ei anna, on siiamaani kohvik olnud suletud juulis ja augustis, aga uue kontseptsiooni järgi on operaatoril võimalus olla avatud ka suvekuudel. Võimalikud variandid on läbiräägitavad.

1.2. Kohviku peamisteks klientideks on: 

- pileti ostnud teatrikülastajad, keda võib majas olla korraga maksimaalselt kuni 600, teatrikülastajate  arv sõltub etenduste väljamüügist ning erineb kalendrikuu, nädalapäevade ja kellaaegade lõikes; 

- teatri töötajad praktiliselt kõigil nädalapäevadel; 

- linnakodanikud tööpäevadel;

- toitlustajal on teatriga kooskõlastatult võimalus korraldada gruppide (lastelaagrid, pulmad, tähtpäevad jne) toitlustamist. 
 

1.3. Kohviku kontseptsiooni olulisteks osadeks on: 

- menüü vastavus sihtgrupile ehk teatrikülastajate toitlustamisel on oluliseks tingimuseks kerged suupisted ja maiustused, mitmesugused karastavad joogid, alkohol ning kvaliteetne kohv ja tee;

- toitlustamist tuleb korraldada selliselt, et ei tekiks pikki järjekordi etenduste vaheaegadel;

- kohviku teeninduskultuur, sisekujundus, taustamuusika ja pakutavad suupisted ei tohi olla silmatorkavas vastuolus teatrile omase atmosfääriga; 

- päevasel ajal teatri oma töötajatele pakutav soe toit (nö päevapakkumine) peab olema tervislik ja taskukohane ning sisaldama valikus vähemalt üht suppi ja kaht praadi.  
 

2. Konkursi tingimused

2.1. Konkursil on lubatud osaleda isikutel, kes:

- on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, selle tasumise kohustuse täitmist kontrollitakse e-maksuameti vahendusel;

- on esitanud punktis 1.3 toodule vastava kontseptsiooni kirjalikult ja see sisaldab ka ülevaadet pakkuja eelnevast toitlustustegevusest, kirjeldust kohviku toimimise korraldamisest koos kavandatava menüüga ning täiendavaid selgitusi, mis võimaldavad hinnata toitlustaja sobivust;

- kinnitavad, et on nõus punktis 3 kirjeldatud rendilepingu oluliste tingimustega.

2.2. Kohviku ruumidega on võimalik tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 11.00 kuni 15.00, olles sellest päev varem saatnud teavituse aadressile info@veneteater.ee  

2.3. Pakkumised palun esitada e-kirjana aadressile info@veneteater.ee hiljemalt 04. septembril 2020.

2.4. Valituks osutunud pakkujaga sõlmitakse rendileping hiljemalt kuu jooksul peale eelmises punktis mainitud tähtaega.

 

3. Rendilepingu olulised tingimused

3.1. Rendilepingu tähtaeg on kuni 5 aastat, mida võib pikendada poolte kokkuleppel 5 aasta võrra.

3.2. Rendi aastaringne käibemaksuta alghind on 1100 eurot/kuus.

3.3. Rendileandjal on õigus  kord aastas, reeglina septembrist, tõsta rendimäära Statistikaameti poolt avaldatava I kvartali tarbijahinnaindeksi muutuse võrra (https://www.stat.ee/thi-kalkulaator), teatades sellest rentnikule ette vähemalt 2 kuud.

3.4. Lisaks rendile kannab rentnik kohviku ruumide kasutamisega seotud kulud (kõrvalkulud). Kõrvalkuludeks on tasu rendileandja või kolmanda isiku teenuste ja tööde eest, mis on seotud kohviku ruumide kasutamisega, s.h kohviku ruumidega seotud halduskulud ja koormised (vesi, elekter, prügivedu jne). Kohviku ruumide soojusenergia ja prügiveo ning koristamise eest väljaspool rendipindu tasub rendileandja.

3.5. Rentnik kohustub kohviku kasutusse võtmiseks taotlema kõik vajalikud load ja kooskõlastused (sanitaar-, päästeameti-, kauplemisload jms).

3.6. Renti kohviku kasutamise eest hakatakse tasuma lepingu sõlmimisel äritegevuse alustamisest, kuid mitte varem kui 01.01.2021.

3.7. Rentnikul on õigus rendileandjaga kokkulepitud tingimustel kasutada teisi hoone ruume (publiku garderoob, 2. korruse peeglisaal, kaminasaal jne).

Lisainformatsioon ja kontakt: Andres Nõlve ( andres.nolve@veneteater.ee)