Vene teater: puudujäägi seljatamiseks tuleb kasutada radikaalseid meetmeid

Vene teater esitas kultuuriministeeriumile eeloleva kolme aasta tegevusplaani, mille kohaselt on kahjumist välja jõudmiseks vaja üsna radikaalseid meetmeid.

Mai alguses teatas kultuuriministeerium oma allasutustele, et nad esitaksid hinnangu oma eesmärkide ja konkreetsemalt 2018. aastaks seatud tegevuseesmärkide saavutamise kohta, teeksid ülevaate sihtasutuse eelmise, jooksva ja kolme järgneva majandusaasta tegevuseesmärkidest ning esitaksid ka finantseesmärgid.

Loe EDASI......