Uks Kultuuri

Eestis elab ligikaudu veerand perekondadest allpool vaesuspiiri. Nende pere-eelarve ei võimalda osta teatripileteid gümnaasiumis õppivatele lastele. 

Et anda vähekindlustatud perede noortele võimalus vähemalt kord aastas teatrit külastada, asutati mittetulundusühing “Uks Kultuuri“. 

MTÜ juhatus pöördub Teie poole palvega aidata neil noortel avada uks teatrisse. Seda saab teha annetades MTÜ arveldusarvele EE970000009320064581  kahe teatripileti summa.  

MTÜ juhatus omalt poolt tagab, et kohe kui Teie toetuse eest on ostetud mõnele noorele teatripilet, antakse Teile teada, kes selle pileti omanikuks sai (kool, klass ja õpilase perekonnanimi). Kui Te soovite, siis antakse ka koolile ja õpilasele endale teada, kes tema pileti eest maksis. 

Selline tagasiside annab Teile kindlustunde, et annetatud summad on kasutatud sihtotstarbeliselt.

MTÜ “Uks Kultuuri“ loodab Teie abile.

Andmed
Powered by Zmei Framework